Příkazy

Správa účtu

/register [heslo] [potvrzení_hesla] Zaregistrování se při prvním přihlášení.
/login [heslo] Přihlášení se po úspěšné registraci.

Pravidla

/rules Vypíše pravidla serveru.

Teleportace

/spawn Teleportuje Vás na spawn.
/tpa [hráč] Odešle danému hráči žádost o teleportaci k němu.
/tpahere [hráč] Odešle danému hráči žádost o teleportaci k Vám.
/tpaccept Přijme žádost o teleportování.
/tpadeny Odmítne žádost o teleportování.

Domovy

/sethome [název] Vytvoří domov na dané pozici.
/home [název] Teleportuje Vás na daný domov.
/delhome [název] Odstraní daný domov.

Zprávy

/msg [hráč] [zpráva] Odešle soukromou zprávu danému hráči.
/r [zpráva] Odpoví na poslední přijatou soukromnou zprávu.

Residence

/res Vypíše seznam všech příkazů pro residence.
/res auto Vytvoří residenci v okolí hráče dle max. limitu velikosti.
/res create [název] Vytvoří residenci na základě vybraného prostoru.
/res rename [současný_název] [nový_název] Přejmenuje danou residenci.
/res set Zobrazí grafické rozhraní pro nastavení vlajek v residenci.
/res pset [hráč] [vlajka] [logická_hodnota] Nastaví danému hráčí specifickou vlajku.
/res padd [hráč] Přidá daného hráče do residence.
/res remove [název] Smaženou danou residenci.
/res cmodify Potvrdí akci, tedy např. smazání residence.
/res list [hráč] Vypíše seznam residencí daného hráče.
/res info Vypíše informace o residenci, ve které se právě nacházíte.
/res tpset Nastaví pozici pro teleportaci do residence.
/res tp [název] Teleportuje Vás do dané residence.

Warpy

/warp list Vypíše seznam všech warpů.
/warps Zobrazí grafické rozhraní se serverovými warpy.
/warp [název] Teleportuje Vás na daný warp.
/warp info [název] Vypíše informace o daném warpu.

Práce

/jobs Vypíše seznam všech příkazů pro práce.
/jobs browse Vypíše všech dostupných prací.
/jobs join [název] Přihlásí Vás do dané práce.
/jobs leave [název] Odhlásí Vás z dané práce.
/jobs shop Zobrazí směnný obchod.
/jobs top [název] Vypíše nejúspěšnější hráče v dané práci.
/jobs stats Vypíše Vaši osobní statistiku v jednotlivých pracích.

Zvýšená odměna

Za vykonávání práce můžete ve specifických časových obdobích získat dvojnásobnou odměnu. V tabulce níže lze naleznout časová období pro jednotlivé dny v týdnu.

Den Období bonusů
Pondělí 6:00–7:00 16:00–17:00
Úterý 8:00–9:00 18:00–19:00
Středa 10:00–11:00 20:00–21:00
Čtvrtek 12:00–13:00 22:00–23:00
Pátek 0:00–1:00 14:00–15:00
Sobota 0:00–1:00 6:00–7:00 12:00–13:00 18:00–19:00
Neděle 2:00–3:00 8:00–9:00 14:00–15:00 20:00–21:00