Pravidla

Hráč

 1. Nenahlášení a využití chyb se trestá!
 2. Zákaz ničení staveb ostatních hráčů.
 3. Zákaz využívání jakýkoli modifikovaných klientů či modifikací za účelem podvádění. Módy jako např. minimapa jsou povoleny.
 4. Zákaz obcházení trestů kteréhokoli druhu.
 5. Zákaz vlastnictví druhého účtu za účelem tzv. farmení.
 6. Zákaz rušení, či znemožňování hry ostatním hráčům.
 7. Je zakázano vlastnit účet s nevhodnou či vulgární přezdívkou.
 8. Zákaz povyšování se nad ostatní hráče nebo členy administrátorského týmu. Upozorňujeme, že hráč s VIP titulem není součástí administrátorského týmu.

Ve hře

 1. Zákaz vykrádání jakýchkoliv inventářů (truhly, pece a obdobné) toto platí i mimo rezidenci.
 2. Zákaz stavění pastí na hráče, ať už za účelem okradení, či zábavy.
 3. Zákaz jakéhokoli bezdůvodného ničení krajiny, taktéž ničení krajiny pro získání výšších úrovní v pracích.
 4. Zákaz zabíjení, nebo kradení zvířat ostatních hráčů.
 5. Zákaz podpalování ostatních hráčů. Toto pravidlo neplatí v PvP arénách.
 6. Zákaz zabíjení hráčů ihned po teleportování k němu samotnému. Toto není bráno v potaz pokud daného hráče zasáhnete omylem, avšak nesmíte ho usmrtit.
 7. Pokud zemřete a mezitím Vám věci zmizí, či se Vám smažou, nejsme povinni Vám je nahradit.

Stavby

 1. Zákaz zbytečných staveb ze stejnorodých, lehce získatelných materiálů (např. hlína, popraskaný kámen atd.). Pravidlo se vztahuje i na sloupy 1×1.
 2. Zákaz vytváření náročných redstonových obvodů, u kterých lze prokázat, že zatěžují server.

Chat

 1. Zákaz psaní nevhodných zpráv do chatu (urážky, nadávky apod.)
 2. Zákaz jakýmkoli způsobem obcházet cenzuru chatu.
 3. Zákaz spamování jakéhokoliv druhu, ať už zprávami, nebo příkazy.
 4. Zákaz zbytečného psaní velkými písmeny.
 5. Zákaz jakékoli reklamy na konkurenční servery či hry.

Skiny

 1. Zákaz používání skinů členů administrátorského týmu.
 2. Zákat používání jakýchkoli nevhodných skinů.
 3. Zákat používání skinu jiného hráče, pokud si to nepřeje.

Spawnery

 1. Hráč, který vlastní titul UltraVIP, má zakázáno vykopávat spawnery hráčům s nižším titulem.
 2. Hráč, který vlastní titul UltraVIP, má zakázáno měnit druh spawneru hráčům s nižším titulem.
 3. Zákaz obchodovat se spawnery.
 4. Jsou povoleny maximálně 2 spawnery na jednu farmu. Pojmem farma se rozumí veškeré prostředky nutné ke spawnování, případné transportaci a zabíjení mobů.

Tituly

 1. Zákaz žebrání o jakékoli výhody (odměnu za soutěž vždy dostanete). Některé výhody lze získat zakoupením VIP.
 2. Zákaz zneužívání VIP výhod.(např: opravování věci ostatním hráčům přes příkaz /repair,prodávání/darování věcí z kitů, apod.)
 3. Zakoupením VIP titulu hráč přispívá určitým dílem z této částky na provoz serveru.
 4. Hráč si tokeny nebo VIP zakupuje dobrovolně a ze své vlastní vůle.

Administrátorský tým

 1. Zákaz hádání se s členy administrátorského týmu.
 2. Zákaz odmlouvání členům administrátorského týmu.

Obecné

 1. Neznalost pravidel neomlouvá
 2. AlfaCraft si vyhrazuje právo kdykoli měnit výhody VIP titulů.
 3. AlfaCraft si vyhrazuje právo kdykoli měnit pravidla serveru.