Správa účtu

/register [heslo] [potvrzení_hesla] Zaregistrování se při prvním přihlášení.
/login [heslo] Přihlášení se po úspěšné registraci.

Pravidla

/rules Vypíše pravidla serveru.

Teleportace

/spawn Teleportuje Vás na spawn.
/tpa [hráč] Odešle danému hráči žádost o teleportaci k němu.
/tpahere [hráč] Odešle danému hráči žádost o teleportaci k Vám.
/tpaccept Přijme žádost o teleportování.
/tpadeny Odmítne žádost o teleportování.
 

Domovy

/sethome [název] Vytvoří domov na dané pozici.
/home [název] Teleportuje Vás na daný domov.
/delhome [název] Odstraní daný domov.

Zprávy

/msg [hráč] [zpráva] Odešle soukromou zprávu danému hráči.
/r [zpráva] Odpoví na poslední přijatou soukromnou zprávu.